Seminář "Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte od prenatálního věku do dospívání?"

Seminář "Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte od prenatálního věku do dospívání?"

úterý, 4. 6. 2024 at 9:00 - 15:00

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání Aliaves zve na seminář "Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte od prenatálního věku do dospívání?", který je určen zejména pro speciální pedagogy, výchovné poradce, učitele MŠ i ZŠ, ředitele dětských domovů, pediatry a další zájemce, kteří s dětmi a dospívajícími pracují.

Seminář v rozsahu 6 hodin se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno. Semináře je možné se ve stejném termínu zúčastnit také online.

Lektorka: Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

Anotace:
Každé dítě prochází ve svém vývoji určitými krizovými obdobími.
- Která období lze považovat za krizová ve vývoji dítěte a dospívajícího?
- Jak reagovat na problémy dětí a dospívajících a jakou formou je pomoci řešit?
- Co je podstatné pro vývoj dítěte v jednotlivých vývojových fázích?
- Co především formuje dítě v jeho vývoji?Možnosti prevence a intervence ze strany jednotlivých dospělých i společnosti jako celku

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Aliaves ZDE