Seminář "Tvoříme školní řád jako základní ochranu všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu"

Seminář "Tvoříme školní řád jako základní ochranu všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu"

úterý, 4. 6. 2024

OÁZA Říčany, V Chobotě 2112, Říčany u Prahy

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání Infra zve na dvoudenní seminář "Tvoříme školní řád jako základní ochranu všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu", který je určen pro metodiky prevence (nutno doložit potvrzení o absolvování nebo kopii (sken) osvědčení o absolvování specializačního studia pro metodiky prevence).

Program v rozsahu 16 hodin se uskuteční ve dvou dnech, a to 04. 06. 2024 a 05. 06. 2024 (vždy od 09:00 do 15:30 hod.) v Říčanech u Prahy.

Anotace:
Zaměříte se na základní teoretické znalosti a vědomosti, které jsou potřebné k osvojení před vlastní tvorbou školního řádu.
Budete se věnovat práci na konkrétní koncepci školy tak, aby vznikl funkční objekt, kde jsou zapojeny všechny tři složky účastné na školním vzdělávacím a výchovném procesu. Sestavíte postup, jak se může vytvořit školní řád a pokusíte se jej sami sestavit. Nad školním řádem každého z vás bude probíhat diskuze včetně připomínek. Výstupem bude metodika tvorby školního řádu s konkrétními příklady.

Obsah:
- Získáte ucelený pohled na právní rámec, z kterého vychází školní řád
- Osvojíte si techniky zapojení všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu do tvorby školního řádu
- Zvládnete metody tvorby imaginárního školního řádu
- Samostatně si vytvoříte školní řád s připomínkováním

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Infra ZDE