Seminář "Závislosti u dětí a mládeže"

Seminář "Závislosti u dětí a mládeže"

čtvrtek, 30. 5. 2024 at 9:00 - 15:40

VCVS ČR o.p.s., Vítkova 10/241, Praha 8

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu zve na seminář "Závislosti u dětí a mládeže".

Anotace:
Látkové i nelátkové závislosti u dětí a mladistvých jsou stále trvajícím a rostoucím problémem v naší společnosti. Kurz přináší možnost lépe se zorientovat v problematice, zlepšit dovednost všímat si varovných signálů a znaků závislosti i dalších duševních potíží u dětí a mladistvých, mít přehled o rizikových a protektivních faktorech závislosti u dětí a mladistvých, podpořit motivaci rodinného systému ke spolupráci na problému, osvěžit si přehled o možnostech odborné pomoci a dovednost jejího efektivního využití.

Cíle programu:
- Základní orientace v terminologii, návykových látkách, signálech a znacích závislosti.
- Přehled o rizikových a protektivních faktorech závislosti u dětí a mladistvých.
- Motivace k práci s celým rodinným systémem.
- Rozpoznání varovných signálů závažného duševního ohrožení dítěte.
- Přehled o možnostech odborné pomoci a dovednost jejího efektivního využití.

Více informací a přihlášení na stránkách VCVS ZDE