Seminář "Základy práce s dítětem v krizi"

Seminář "Základy práce s dítětem v krizi"

čtvrtek, 30. 5. 2024

REMEDIUM Praha, Křišťanova 15, Praha 3

Semináře, přednášky, workshopy

REMEDIUM Praha zve na dvoudenní seminář "Základy práce s dítětem v krizi", který je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům neziskových organizací a dalších pomáhajících profesích, kteří se při své práci setkávají s dětmi a mládeží v krizi nebo s krizí rodinného systému.

Vzdělávací program v rozsahu 16 hodin se uskuteční va dvou dnech, a to 30. 05. 2024 a 31. 05. 2024, vždy od 09:00 do 16:30 hodin.

Absolvent/ka kurzu získá:
- základní dovednosti vedení rozhovoru s dítětem v krizi
- základní dovednosti pro práci s emocemi dítěte
Absolvent/ka umí:
- rozpoznat krizový stav dítěte
- rozlišit krizovou intervenci od psychoterapie
Absolvent/ka zná:
- základy teorie krize a krizové intervence
- specifika krizové intervence u dětí
- vývojové potřeby dítěte
- psychosociální síť – návazné služby pro dítě a rodinu
- základní prvky psychohygieny
- základní principy supervize a intervize

Více informací a přihlášení na stránkách REMEDIUM Praha ZDE