Seminář "Tvorba zážitkových preventivních programů"

Seminář "Tvorba zážitkových preventivních programů"

čtvrtek, 30. 5. 2024 at 9:00

Institut expertních služeb, tř. Kpt. Jaroše 8, Brno

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost Podané ruce o.p.s. zve na seminář "Tvorba zážitkových preventivních programů", který je vhodný pro lektory PP, psychology, pracovníky nízkoprahových center a další pracovníky v sociálních službách pracujícími s mládeží s rizikovým chováním, pracovníky volnočasových center, pedagogické pracovníky, metodiky prevence, studenty, dobrovolníky.

Rozsah programu je 8 hodin, uskuteční se v Brně.

Anotace:
Cílem vzdělávacího programu je osvojení základních dovedností a znalostí potřebných ke tvorbě preventivních prožitkových lekcí v oblasti rizikového chování. Program kurzu je koncipován tak, aby si frekventanti osvojili základní dovednosti potřebné pro produkci preventivních programů. Při použití žádoucích metod umožní tyto dovednosti účastníkům preventivně působit na děti a mládež a prostřednictvím nenucených a neformálních metod napomůžou k formování, výchovnému působení a motivaci klienta ke změně jeho chování jak v rámci volnočasových aktivit, tak i v běžném životě.
V rámci kurzu bude maximálně posílena praktická část, aplikovatelnost a vazba na reálnou praxi vycházející z konkrétních podmínek.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Podané ruce o.p.s. ZDE