Seminář "Kyberšikana a bezpečné chování na internetu"

Seminář "Kyberšikana a bezpečné chování na internetu"

úterý, 28. 5. 2024 at 9:00 - 14:00

Vzdělávací středisko VISK, Sportovní 846/22, Praha 10

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací institut Středočeského kraje zve na seminář "Kyberšikana a bezpečné chování na internetu", který je určen metodikům prevence, výchovným poradcům, učitelům ZŠ a SŠ, vychovatelům i vedení škol.

Anotace:
Cílem semináře je seznámit účastníky se základními teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi pro řešení kyberšikany, orientaci ve světě médií a sociálních sítí. Podpořit je v preventivním a výchovném působení, které může účinně zabránit tomu, aby se jejich žáci nestali oběťmi či pachateli trestné činnosti a rizikového chování.

Více informací a přihlášení na stránkách VISK ZDE