Základní kurz hodnotového vzdělávání

Základní kurz hodnotového vzdělávání

Pátek, 24. 5. 2024

Spolek Hájovna, U Lesíka 23, Praha 5

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost HVCM zve na dvoudenní Základní kurz hodnotového vzdělávání, který je určen všem pedagogům, asistentům pedagoga, metodikům prevence, školním psychologům, sociálním pedagogům, pedagogům volného času, vychovatelům ve školní družině.

Program v rozsahu 16 hodin se uskuteční ve dvou dnech, a to 24. 05. 2024 a 25. 05. 2024, vždy od 09:00 do 17:00 hod. Akreditováno MŠMT.

První den má osobnostní charakter. Společně si položíme otázku, jaké místo mají hodnoty ve vzdělávání, jakým způsobem se naše vlastní hodnoty održejí v práci s dětmi a jakým způsobem můžeme a chceme hodnotový systém dětí formovat. Představíme si učebnice My jsme svět a sedmifázový model, který může být dobrou oporou pro plánování hodin nejen hodnotového vzdělávání.
V druhém dni kurzu se budeme věnovat podrobnějšímu rozboru jednotlivých fází sedmifázového modelu (Základního plánu), uplatňování tohoto modelu a formám práce, kterými můžeme podpořit naplňování hodnot v praxi a také nácviku práce s tématy jako strach, svoboda, ticho apod.

Více o vzdělávacím konceptu Hodnotového vzdělávání ZDE

Více o kurzu a přihlášení ZDE