Webinář "Rizikoví rodiče, rizikové děti - syndrom CAN v praxi sociální práce"

Webinář "Rizikoví rodiče, rizikové děti - syndrom CAN v praxi sociální práce"

čtvrtek, 23. 5. 2024 at 9:00 - 16:00

-

Webináře

Institut Bernarda Bolzana v.o.s. zve na webinář "Rizikoví rodiče, rizikové děti - syndrom CAN v praxi sociální práce".

Anotace:
Cílem vzdělávacího programu je získání základních vědomostí o problematice týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, o detekci syndromu CAN, jeho charakteristikách, možnostech prevence a řešení. Pozornost je centrována na depistážní a preventivní práci s rizikovými dětmi, rizikovými rodiči (nebo jinými vychovateli dítěte), v rizikových situacích. Absolvent kurzu je prostřednictvím příkladů z praxe a kazuistik veden k tomu, aby porozuměl širokým souvislostem syndromu CAN, okolnostem jeho vzniku a dynamice udržování v čase. Zvláštní pozornost je zaměřena na seznámení absolventů s možnostmi pomoci jednak ohroženému dítěti, jednak jeho rodině a sestavení obrazu optimální interdisciplinární spolupráce s aktéry řešícími syndrom CAN.

Více informací a přihlášení na stránkách IBB ZDE