Seminář "Cesty spolu - Jak být koučem vlastní třídy"

Seminář "Cesty spolu - Jak být koučem vlastní třídy"

čtvrtek, 23. 5. 2024 at 9:00 - 15:00

NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A, Praha 1

Semináře, přednášky, workshopy

NPI ČR zve na seminář "Cesty spolu - Jak být koučem vlastní třídy", který je určen především učitelům ZŠ a SŠ i vedení škol.

Anotace:
V semináři se budeme zabývat způsoby vedení žáků prostřednictvím koučování. Tento komunikační nástroj nám pomůže rozvinout skrytý potenciál osobnosti žáka a kreativitu, která přináší žákům motivaci učit se nové věci, zvyšuje sebedůvěru a sebeúctu žáků, osobní spokojenosti ve spolupráci učitele s žáky.
Koučování pomáhá otevřít nové možnosti při řešení výchovně-vzdělávacích problémů v souladu s potřebami žáků, tj. zjistit individuální hodnoty, potřeby a motivaci ke spolupráci, díky tomu můžeme předejít agresi žáků a konfliktním situacím.
Principy učení a volba nejvhodnějšího stylu učení s ohledem na potřeby žáka v konkrétní třídě.

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR ZDE