Seminář "ADHD: vzdělávání žáků s poruchou pozornosti"

Seminář "ADHD: vzdělávání žáků s poruchou pozornosti"

Středa, 22. 5. 2024 at 9:00 - 16:00

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací agentura Descartes zve na seminář "ADHD: vzdělávání žáků s poruchou pozornosti", který je určen pro pedagogy ZŠ, SŠ, asistenty pedagoga a výchovné poradce.

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Anotace:
Účastníci se dozvědí především praktické informace, které pomohou včasně rozpoznat projevy ADHD, dále díky nim dokážou upravit podmínky vzdělávání tak, aby se minimalizoval vliv negativních projevů dítěte na jeho školní výsledky a také na jeho zařazení v kolektivu.Účastníci uslyší příklady řešení konkrétních konfliktních a krizových situací.
Obsah:
* Úvod – seznámení, vzájemná očekávání.
* Definice pojmu, etiologie, vývojová stadia, vztah mezi SPU a SPCH.
* Žádoucí ovlivnění ADHD - (jak k dítěti přistupovat, realistická očekávání).
* Praktické rady do školy – začlenění do kolektivu, přístup k dítěti, vzájemná spolupráce.
* Asistent pedagoga – jeho pravomoc a povinnost, úloha ve třídě.
* Prevence vzniku poruch chování u dětí s ADHD. Relaxační techniky, představení metody biofeedbacku.
* Praktická cvičení, modelové situace.
* Kazuistiky dětí s ADHD.
* Závěrečná reflexe, diskuze a otázky

Více informací a přihlášení na stránkách agentury Descartes ZDE