Webinář "Problémové chování žáků (PAS)"

Webinář "Problémové chování žáků (PAS)"

čtvrtek, 25. 4. 2024 at 13:00 - 16:30

-

Webináře

NPI ČR zve na webinář "Problémové chování žáků (PAS)", který je určen pedagogickým pracovníkům PPP, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, učitelům gymnázií, výchovným poradcům.

Anotace:
Úvod webináře je věnován vymezení pojmu poruchy chování (klasifikace, etiologie a diagnostická kritéria). Zásadním tématem je však pedagogická diagnostika a intervence při práci s žáky s poruchami chování ve škole. V této souvislosti se účastníci seznámí s postupem funkční analýzy chování a obdrží pozorovací archy, které mohou v praxi využít. Při práci s žáky s poruchami chování se učiteli nabízí celá škála spolupracovníků, kteří jsou z hlediska efektivity důležitými aktéry jak diagnostického procesu, tak i intervenčního, takže závěr webináře je zaměřen na poradenský systém a jeho využití při práci s žáky s poruchami chování a dále spolupráci pedagogických pracovníků v rámci školy (ŠPP). V souvislosti se spoluprací budou zmíněny i zásady při spolupráci s rodinou žáka s poruchou chování. V průběhu celého webináře jsou výše zmíněná témata prezentovaná na případových studiích z praxe.

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR ZDE