Seminář "Výchovný styl pedagoga dotváří pozitivní klima třídy. Jak na to?"

Seminář "Výchovný styl pedagoga dotváří pozitivní klima třídy. Jak na to?"

úterý, 9. 4. 2024 at 9:00 - 16:00

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací agentura Descartes zve na seminář "Výchovný styl pedagoga dotváří pozitivní klima třídy. Jak na to?", který je určen pro pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ, vychovatele, AP, výchovné poradce a metodiky prevence.

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní mícto konání bude upřesněno.

Anotace:
Cílem semináře je zvolit optimální výchovný styl, který směřuje žáky k prosociálnímu chování a nastavuje pozitivní klima třídy bez ponižování, agrese, násilí. Uvědomit si a ujasnit si dovednosti, kompetence učitele, které vedou k prevenci a zvládnutí nevhodného chování. Tento webinář si neklade za cíl zajistit, aby si pedagog osvojil optimální výchovný styl během semináře, ale aby se zamyslel a reflektoval své přístupy a postoje k žákům, případně je korigoval. Cílem je také nastínit možnosti vedoucí k nevhodnému chování žáka s cílem pochopení pomoci žákům v eliminaci chování.

Více informací a přihlášení na stránkách agentury Descartes ZDE