Seminář "Užívání internetu, sociálních sítí a digitálních her u dětí a dospívajících" - pro rodiče

Seminář "Užívání internetu, sociálních sítí a digitálních her u dětí a dospívajících" - pro rodiče

Pondělí, 8. 4. 2024 at 16:00

Klinika adiktologie, Apolinářská 4, Praha 2

Semináře, přednášky, workshopy

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze s podporou Nadace Sirius zve na seminář pro rodiče "Užívání internetu, sociálních sítí a digitálních her u dětí a dospívajících".

Na seminář zveme všechny rodiče, kteří se potýkají s tím, že jejich děti tráví nadměrný čas u obrazovek svých digitálních zařízení, ale i ty, kteří se potížím s nezdravým užíváním internetu chtějí vyhnout.
Na semináři se rodiče dozví:
• jaké jsou největší výzvy a rizika současného online světa,
• jak poznat, kdy je užívání internetu, sociálních sítí a digitálních her nezdravé a ohrožující
duševní zdraví,
• jak pomoci svým dětem (opět) nastavit zdravé hranice a mít online svět pod kontrolou.

Více informací na stránkách Kliniky adiktologie ZDE