Seminář "Práce s heterogenní třídou"

Seminář "Práce s heterogenní třídou"

Pátek, 5. 4. 2024 at 9:00 - 16:00

NPI ČR Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A, Praha 1

Semináře, přednášky, workshopy

NPI ČR zve na seminář pro pedagogy "Práce s heterogenní třídou".

Anotace:
Obsah vzdělávacího programu zahrnuje následující oblasti: Heterogenní třída jako stálá a náročná profesní výzva pro každého učitele. Práce s heterogenní třídou jako přirozeně rozmanitou skupinou žáků, v níž se učitelé a další pedagogičtí pracovníci běžně setkávají s rozmanitými osobnostmi žáků, kteří se mohou lišit úrovní kognitivního nadání, mírou vůle, aktivity, pracovního tempa, podnětností rodinného prostředí, z něhož pocházejí a v němž vyrůstají. Program se zaměřuje na procesy ovlivňující koncepci plánování celého vzdělávacího procesu, jeho průběhu i vyhodnocování s ohledem na efektivní podporu žáků s rozdílnou mírou potřeby poskytování podpůrných opatření se zřetelem na různé typy jejich znevýhodnění či postižení, žáků bez speciálních potřeb, žáků s nadáním, odlišným mateřským jazykem, problémovým chováním. Důležitou součástí je aplikace osvědčených strategiích ovlivňujících efektivitu výuky v heterogenní třídě a jejich pochopení.

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR ZDE