Konference "Vzdělání pro budoucnost 2024"

Konference "Vzdělání pro budoucnost 2024"

Sobota, 23. 3. 2024

Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6

Konference

NPI ČR, Mensa Česko a Svět vzdělávání zvou na konferenci "Vzdělání pro budoucnost 2024".

Konference proběhne ve dvou dnech, a to v sobotu 23. 03. 2024 a v neděli 24. 03. 2024.

Program:
Konference proběhne ve dvou dnech, v rámci kterých se účastníci, v paralelních sekcích, formou přednášek, seminářů a workshopů, seznámí s mnoha inovativními metodami ve vzdělávání.
Na programu se střídají teoretické přednášky s praktickými tipy pro pedagogy.

Pilíře:
1. Rozvoj nadání dětí – jak v dětech objevit jejich potenciál a jak jej rozvíjet
2. Efektivní vzdělávání – moderní přístupy ke vzdělávání, bezpečné klima, zodpovědnost za vlastní učení a další témata
3. Digitální vzdělávání – jak děti připravit na průmysl 4.0 a svět, který bude za 20 let vypadat úplně jinak.

Budeme se také zaměřovat na otázku, jak to udělat, aby učitele práce s dětmi bavila a přinášela radost jim i dětem.

Hlavními řečníky konference jsou špičkoví odborníci z dané oblasti, kteří představí teoretické základy, na něž svými přednáškami s příklady dobré praxe navazují další přednášející. Součástí konference jsou i workshopy určené k vzájemné výměně zkušeností a poznatků. Nedílným přínosem pro účastníky je potom setkání s kolegy z celé republiky a navázání kontaktů s odborníky v oblasti inovace vzdělávání.

Více informací a přihlášení na stránkách konference ZDE