Seminář "Mládež jako cílová skupina současných sekt a subkultur"

Seminář "Mládež jako cílová skupina současných sekt a subkultur"

Pátek, 22. 3. 2024 at 8:30 - 15:10

VCVS ČR o.p.s., Vítkova 10/241, Praha 8

Semináře, přednášky, workshopy

VCVS ČR zve na seminář "Mládež jako cílová skupina současných sekt a subkultur" - rozpoznání psychické manipulace, zvládání kritických situací a prevence psychosociální destrukce.

Anotace:
Účastníci kurzu se seznámí s mechanismy působení sekt a hlavními rysy subkultur orientovaných na mládež. Poznají filosofická východiska sekt a pseudonáboženských směrů a charakteristiky mentální manipulace s mládeží. V semináři získají přehled o mapě soudobých sekt, náboženských společností a subkultur ve světě i na území ČR. Účastníci získají poznatky, jak se mohou jejich klienti před kulty a sektami chránit, a osvojí si základy prevence v této oblasti. Významná část kurzu je věnována pomoci mladým lidem při výstupu ze sekty a možnostem následné terapie a resocializace. Rovněž si osvojí dovednosti, jak efektivně čelit psychické manipulaci a v tomto směru vést své klienty.

Více informací a přihlášení na stránkách VCVS ČR ZDE