Základní kurz hodnotového vzdělávání

Základní kurz hodnotového vzdělávání

Pátek, 22. 3. 2024

Skautský institut, z. s., Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost HVCM zve na dvoudenní Základní kurz hodnotového vzdělávání, který je určen všem pedagogům, AP, metodikům prevence, školním psychologům, sociálním pedagogům, pedagogům volného času, vychovatelům ve školní družině.

Vzdělávací program proběhne ve dvou dnech, a to 22. 03. 2024 a 23. 03. 2024, vždy od 09:00 do 17:00 hodin.

Anotace:
V tomto dvoudenním kurzu je představena metoda hodnotového vzdělávání. Účastníci kurzu si osvojí konkrétní nástroje, jak dlouhodobě a systematicky pracovat s hodnotami a vztahy ve třídě. Zároveň získají didaktické nástroje využitelné ve kterémkoliv předmětu.

První den má osobnostní charakter. Společně si položíme otázku, jaké místo mají hodnoty ve vzdělávání, jakým způsobem se naše vlastní hodnoty održejí v práci s dětmi a jakým způsobem můžeme a chceme hodnotový systém dětí formovat. Představíme si učebnice My jsme svět a sedmifázový model, který může být dobrou oporou pro plánování hodin nejen hodnotového vzdělávání.
V druhém dni kurzu se budeme věnovat podrobnějšímu rozboru jednotlivých fází sedmifázového modelu (Základního plánu), uplatňování tohoto modelu a formám práce, kterými můžeme podpořit naplňování hodnot v praxi a také nácviku práce s tématy jako strach, svoboda, ticho apod.

Více o vzdělávacím konceptu Hodnotového vzdělávání ZDE

Více informací ke kurzu a přihlášení ZDE