Seminář "Práce se skupinou"

Seminář "Práce se skupinou"

úterý, 19. 3. 2024 at 9:00 - 15:30

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na seminář "Práce se skupinou", který je určen pro pedagogy ZŠ a SŠ, vychovatele, AP a školní metodiky prevence.

Seminář v rozsahu 8 hodin proběhne v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Anotace:
Seminář "Práce se skupinou" je zaměřen na teoretické a především praktické osvojení si poznatků, přístupů a technik práce s malou sociální skupinou ve výchovně-vzdělávacím procesu. Skupinová práce bývá příjemnější a mnohdy umožňuje žákům spolupracovat a sdílet své myšlenky a zkušenosti. Výhody práce se skupinou ve škole zahrnují rozvoj komunikačních dovedností, učení se spolupráci, podporu rozmanitosti názorů a schopností, zlepšení sociálních dovedností a zvýšení motivace žáků. Účastníci semináře se seznámí se vztahy a procesy, které se vyskytují v malých sociálních skupinách, a zjistí, jak se řídí a cíleně ovlivňují. Aktivity pro skupinovou práci si vyzkouší.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE