Webinář "Úvod do první pomoci při šikanování"

Webinář "Úvod do první pomoci při šikanování"

úterý, 19. 3. 2024

-

Webináře

Společnost Podané ruce o.p.s. zve na webinář "Úvod do první pomoci při šikanování".

Rozsah webináře: 8 hodin (jeden den).

Anotace:
Vzdělávací program je zaměřený na osvojení si základních postupů a přístupů první pomoci při šikaně a kyberšikaně, jejichž zvládnutí umožní účastníkům bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci.

Obsahová struktura:
- Úvod k problematice šikany, sdílení zdrojů informací.
- Formy a stádia vývoje šikany v praxi. Důležitost prevence šikany.
- Formy: šikana x kyberšikana, přímá x nepřímá. Rozdíl mezi šikanou a problémovým chováním.
- Specifika kyberšikany.
- Strategie pomoci v jednotlivých stádiích šikany, praktický nácvik postupu řešení. Metodika postupu při řešení počáteční a pokročilé fáze šikany, postupy při sběru informací při podezření na šikanu, typy vedení rozhovoru s aktéry šikany, volba strategie řešení.
- Psychohygiena při řešení šikany a zdroje podpory.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Podané ruce ZDE