Webinář "Ochrana dětí na internetu před sexuálními predátory, kyberšikanou a dalšími hrozbami"

Webinář "Ochrana dětí na internetu před sexuálními predátory, kyberšikanou a dalšími hrozbami"

Pondělí, 18. 3. 2024 at 9:00 - 15:00

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Aliaves zve na webinář "Ochrana dětí na internetu před sexuálními predátory, kyberšikanou a dalšími hrozbami".

Anotace:
Cílem semináře je zacelit propast mezi internetovými znalostmi dětí, pedagogických pracovníků a rodičů.
Účastníci získají přehledný a praktický návod, jak přistupovat k výchově a vzdělávání dětí během současné expanze informačních technologií a dostanou možnost nahlédnout na mnoho paradoxů dnešní „doby datové“, která nabízí dětem dosud netušená rizika, ale i netušené možnosti.
Seminář seznámí účastníky s fenoménem kyberšikany ve školství, popíše základní formy, projevy, kterými mohou být verbální útoky, ztrapňování šířením fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, vyhrožování, zastrašování oběti nebo dokonce vydírání. Účastníci se seznámí také s různými formami manipulace s dětmi ve vztahu k internetu.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Aliaves ZDE