"Jablíkovi kamarádi" - základní kurz

"Jablíkovi kamarádi" - základní kurz

Sobota, 16. 3. 2024

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6, Vokovická 32/3, Praha 6

Semináře, přednášky, workshopy

E-clinic, z. ú. zve na základní kurz "Jablíkovi kamarádi", který je určen zájemcům, kteří dosud neabsolvovali žádný z našich kurzů práce s metodikami Zipyho kamarádi/Jablíkovi kamarádi/Passport. Přihlásit se může kdokoliv, nicméně největší užitek pro praxi přinese pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům ve školství a oblasti vzdělávání a výchovy dětí mladšího školního věku.

Kurz bude zahájen 16. 03. 2024.
Rozsah kurzu: celkem 17 vyučovacích hodin; 8 hodin základní školení, následujících 9 hodin metodického vedení rozděleného do 2-3 setkání.

Anotace:
Kurz seznámí frekventanty s východisky metodiky, poskytne přehled o obsahu jednotlivých lekcí všech modulů metodiky, umožní jim nácvik vedení lekcí a prožitek role žáka v ukázkové lekci, připraví je na některé možné komplikace v průběhu práce s metodikou. Podrobněji se připraví na úvodní lekci a práci s první částí metodiky. V průběhu metodických vedení reflektují účastníci pod vedením lektora svou vlastní práci s metodikou Jablíkovi kamarádi, věnují se podrobněji možným obtížnějším situacím, podrobně se připravují na práci s dalšími částmi metodiky a práci s dětmi inkludovanými v rámci hlavního vzdělávacího proudu.

Více o metodice Jablíkovi kamarádi ZDE

Další informace a přihlášení na kurz ZDE