Seminář "Hry s psychologickým obsahem"

Seminář "Hry s psychologickým obsahem"

čtvrtek, 14. 3. 2024 at 8:30 - 14:00

ZŠ Libčická, Libčická 658/10, Praha 8

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost AUDENDO zve na seminář "Hry s psychologickým obsahem".

Anotace:
Interaktivní seminář vychází z aktuálních potřeb pedagogů nejrůznějších typů škol, kteří buď začínají či již několik let pracují s dětmi skupinovou formou. Využití prožitkových technik – her s psychologickým obsahem se ukazuje jako výhodná forma nejen primární prevence sociálně patologických jevů, ale také jako účinný nástroj managementu třídy. Velký důraz je kladen na prožitek takových her samotnými frekventanty, čímž se zajistí dobré pochopení algoritmů takových technik. Nedílnou součástí tohoto semináře je metodika vedení psychoher, stejně jako nejčastější úskalí takové práce. V rámci využití skupinových technik metodiky prevence se zdůrazňuje odlišnost od psychoterapie.
Cílem je naučit frekventanty vlastním prožitkem her s psychologickým obsahem, jejich kvalitní využití ve školní praxi, a to nejen v rámci primárně preventivních aktivit, ale také v rámci managementu třídy. Zajistit frekventantům kvalitní metodickou průpravu i vlastní zkušenost. Základní orientace v naší i zahraniční literatuře.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti AUDENDO ZDE