Seminář "Násilí z nenávisti a extremistická propaganda z pohledu pomáhajících profesí"

Seminář "Násilí z nenávisti a extremistická propaganda z pohledu pomáhajících profesí"

Středa, 13. 3. 2024 at 9:00 - 16:00

Profesní institut Jahodovka, Jahodová 2800/44, Praha 10

Semináře, přednášky, workshopy

Profesní institut Jahodovka zve na seminář "Násilí z nenávisti a extremistická propaganda z pohledu pomáhajících profesí", který je určen jak pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, tak pro jejich pedagogy, psychology, preventisty a výchovné poradce. Současně je kurz určen všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří se při své profesi setkávají s rizikovou mládeží a dalšími osobami.

Anotace:
Kurz seznamuje účastníky s aktuálním trendy v oblasti předsudečného násilí a extremistické propagandy a obdobných aktivit rizikových osob. V rámci programu jsou účastníci seznámení s východisky, metodami a riziky radikalizace společnosti a současnými extremistickými projevy České republice i ve světě.
Dále jsou představeny další vybrané rizikové skupiny, které se koncentrují na ovlivňování a náborování vybraných skupin ve společnosti a v rámci svých aktivit propagují či ospravedlňují násilné činy. Podrobně bude popsána dynamika, procesy, symbolika a taktika fungování těchto, včetně působení sociálních sítí a médií. V rámci kurzu budou také představeny další významné varovné signály, které mohou ve vybraných případech vést k projevům extrémního násilí či jinému rizikovému chování. Jednotlivé prezentace budou doprovázeny praktickými vizuálními ukázkami a příklady.

Více informací a přihlášení na stránkách Profesního institutu Jahodovka ZDE