Seminář "ADHD ve třídě, školní družině"

Seminář "ADHD ve třídě, školní družině"

úterý, 12. 3. 2024 at 9:00 - 17:00

Langhans-centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

Semináře, přednášky, workshopy

Varianty - vzdělávací program společnosti Člověk v tísni zvou na seminář "ADHD ve třídě, školní družině".

Cílem semináře je účastníkům objasnit:
- ADHD příčiny, projevy
- metody práce s jinakostí v prostředí ZŠ, ŠD
- metody a formy práce se třídou, individuální práce s dítětem s ADHD, komunikace s rodiči, ADD, spolupráce s odbornými pracovišti, možnosti psychohygieny pro pedagogy žáků s ADHD

Účastníci získají:
- znalost projevů a příčin ADHD, orientaci v současných klasifikačních přístupech z pohledu ADHD
- metody pro individuální práci s ADHD, příklady řešení konfliktních situací
- metody pro práci se třídou
- možnosti spolupráce s rodiči
- relaxační metody a orientaci v dostupných nástrojích psychohygieny

Více informací a přihlášení na stránkách programu Varianty ZDE