Seminář "Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem"

Seminář "Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem"

Pondělí, 11. 3. 2024 at 9:00 - 16:30

Školicí středisko Marianeum, Máchova 7, Praha 2

Semináře, přednášky, workshopy

Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z.ú. zve na seminář "Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem", který je určen pro pedagogické pracovníky: pedagogičtí pracovníci školských zařízení ústavní a ochranné výchovy, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci škol, školní psychologové/speciální pedagogové, metodici prevence, pedagogičtí pracovníci pedagogicko-psychologických poraden. Webinář využijí rovněž pracovníci v sociální oblasti.

Anotace:
Komunikační sada Focus Box je souborem metod usnadňujících komunikaci s dítětem v rámci individuálního rozhovoru. Zaměřuje se na základní oblasti života dítěte – rodinu a vztahy v rodině, školu, sebepojetí a emoce dítěte. Pomáhá rozhovor s dítětem uchopit kreativně, hravě, s větší vizualizací otázek a témat. Rozhovor tak činí pro dítě více srozumitelný, jednoduchý. Informace jsou snáze vyjádřitelné a rozhovor je více motivující ke spolupráci.
Využívá se při zjišťovacích rozhovorech, pro stanovení zakázky spolupráce a její pravidelné vyhodnocování, pro nalezení osobních zdrojů dítěte zvládání náročných situací, zjištění názoru a přání dítěte nebo v rozhovorech cílených na informování dítěte o dalším postupu pomoci (například při plánované změně výchovného prostředí, větší životní změně, postupu vyšetřování soudního či trestního, apod.). Sada Focus Box není psychodiagnostickou metodou.

Více informací a přihlášení na stránkách Velký vůz Sever ZDE