Seminář "Žáci s dominantní poruchou chování a emocí v současné inkluzívní škole"

Seminář "Žáci s dominantní poruchou chování a emocí v současné inkluzívní škole"

Středa, 6. 3. 2024

Profesní institut Jahodovka, Jahodová 2800/44, Praha 10

Semináře, přednášky, workshopy

Profesní institut Jahodovka zve na seminář "Žáci s dominantní poruchou chování a emocí v současné inkluzívní škole", je určen všem pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům škol a školských zařízení.

Vzdělávací program v rozsahu 12 hodin  bude rozdělen do dvou dnů, a to 06. 03. 2024 a 07. 03. 2024.

Anotace:
Problematika žáků s poruchami chování a emocí je v běžných školách čím dál aktuálnější a naléhavější. Vzdělávací program je obsahově koncipován velice prakticky, tak aby účastníky vedl nejen k získání nových vědomostí v oblasti práce se žáky s dominantní poruchou chování a emocí, ale také k zamyšlení nad zaujímanými postoji učitelů a spolužáků těchto dětí.
Součástí programu je práce s myšlenkovou mapou v otázkách vlivů a jejich podílů na vývoj dítěte, seznámení s možnostmi prevence a odklonu od nevhodného výchovného vedení v rodině, ale i ve škole a s možnostmi intervence. Významnou částí kurzu je aktuální „bolest“ současného školství, téma narušených vztahů mezi spolužáky, které mohou vyústit v šikanu či kyberšikanu...

Více informací a přihlášení na stránkách institutu Jahodovka ZDE