Webinář "Rizikové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež"

Webinář "Rizikové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež"

Pondělí, 4. 3. 2024 at 8:30 - 15:15

-

Webináře

Vzdělávací agentura EDUPOL zve na webinář "Rizikové chování dětí z pohledu kurátora pro děti a mládež", který je určen sociálním pracovníkům - kurátorům pro děti mládež a všem dalším zájemcům o tuto problematiku.

Anotace:
Vzdělávací program seznamuje s obsahem a možnostmi sociální právní ochrany dětí v denní praxi práce kurátora pro děti a mládež. Frekventanti budou seznámeni s právním zakotvením dané problematiky a s metodami práce s dětmi a rodinou. Pozornost je věnována i dalším otázkám, jako je vyhodnocování rizik, individuální plánování ochrany dítěte a stanovování cílů k sociálně právní ochraně dítěte. V dalších částech se kurz zaměřuje na nejčastější typy rizikového chování dětí a mládeže, na pravomoci orgánu sociálně právní ochrany dětí a soudu, spolupráci kurátora pro děti a mládež s orgány činnými v trestním řízení a na spolupráci s dalšími institucemi, jako jsou školy, neziskové organizace, zdravotnická zařízení a podobně. Prostor je věnován i řízené diskusi a zodpovídání dotazů k dané problematice. Pracovníci, kteří se ve své práci v pomáhajících nebo výchovných profesích setkávají s projevy rizikového chování dětí a mladistvých mají možnost porovnat u nich řešené problémy s možnostmi sociálně právní ochrany dětí.

Více informací a přihlášení na stránkách agentury EDUPOL ZDE