Webinář "Sociální práce s dítětem, které se dopouští protiprávního chování"

Webinář "Sociální práce s dítětem, které se dopouští protiprávního chování"

Pátek, 23. 2. 2024 at 9:00 - 14:00

-

Webináře

Institut Bernarda Bolzana v. o. s. zve na webinář "Sociální práce s dítětem, které se dopouští protiprávního chování".

Anotace:
Děti, které se dopouští protiprávního jednání mívají specifické výchovné podmínky v rodině. Jedná se o rodiny, které nejsou dětem vhodnou sociální oporou nebo vzorem. Zároveň jsou i dětmi, které mají specifické chování – stojí na okraji vrstevnické skupiny nebo naopak jsou vůdčí osobnosti ve skupině. Jejich protiprávní chování má určité zvláštnosti oproti dospělým jedincům. Sociální práce s těmito dětmi je velmi náročná, vyžaduje specifické komunikační dovednosti, znalosti z oblasti vývojové psychologie a etopedie. Výběr vhodných prostředků a metod, které vedou k jejich nápravě či omezení protiprávního jednání je v gesci školy, rodiny a OSPOD a až následně justice. Zároveň sociální práce vyžaduje dlouhodobost a systematičnost. V této oblasti se angažuje řada nestátních neziskových organizací. Absolventi kurzu se seznámí s výše uvedenými zvláštnostmi.

Více informací a přihlášení na stránkách IBB ZDE