Seminář "Proměny šikany ve škole"

Seminář "Proměny šikany ve škole"

úterý, 20. 2. 2024 at 9:00 - 16:00

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací agentura Descartes zve na seminář "Proměny šikany ve škole", který je určen pro pedagogy, metodiky prevence, AP a psychology.

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Anotace:
Cílem semináře je posunout myšlení učitelů od šikan dyadického typu – mezi agresorem a obětí k myšlení „vztahového problému“ celého kolektivu.
Seminář je zaměřen na rozdíly ve vnímání šikany za posledních 20 let. Vychází především ze zahraničních preventivních programů a výzkumů. V semináři se budeme věnovat různým možným rolím v šikaně a možnosti práce s nimi. Hlavní důraz bude věnován tzv. bystanders - dětem, které okolo sebe šikanu vidí, ale nezapojují se. Představeny budou také nejrozšířenější zahraniční preventivní programy věnující se šikaně a nastíněny možnosti jejich implementace do našich škol.

Témata:
- Proměna násilí ve škole
- Když kyberšikana doplňuje „klasickou“ šikanu
- Je šikanovat „cool“?
- Proč ty „hodné děti“ nepomáhají?
- Ve třídě se „něco děje“- je mi to jedno
- Nelíbí se mi, co se v naší třídě děje a chci s tím něco dělat.
- Když preventivní programy nepomáhají všem.

Více informací a přihlášení na stránkách agentury Descartes ZDE