Seminář "Dospívající, jejich možnosti, rizika a jak s nimi komunikovat při sociální práci"

Seminář "Dospívající, jejich možnosti, rizika a jak s nimi komunikovat při sociální práci"

čtvrtek, 15. 2. 2024 at 8:30 - 13:30

Regionální kancelář EDUPOL, Vítkova 244/8, Praha 8

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací agentura EDUPOL zve na seminář "Dospívající, jejich možnosti, rizika a jak s nimi komunikovat při sociální práci".

Anotace:
Absolvent získá základní orientaci v problematice komunikace a práce s dospívajícími klienty, získá základní znalosti z oblasti vývojové psychologie a psychopatologie mladistvých, seznámí se ze zásady práce s touto věkovou kategorií klientů, jak komunikovat s dospívajícími, jak jim umět naslouchat, vnímat řeč těla, volit vhodné otázky, jak efektivně vést rozhovor a navázat optimální vztah s dospívajícím klientem v rámci sociální práce. Interaktivními formami si bude moci procvičit vybrané poznatky v praxi.
Obsah:
1. Úvod do vývojové psychologie - specifikace dospívajícího klienta a období adolescence, jeho potřeby, hledání identity, navázání vztahu s dospívajícím, jak mu umožníme otevřeně se projevit, chyby v posuzování.
2. Psychopatologie období adolescence - zdroje zátěže u dospívajících, stres, deprese, úzkosti, poruchy chování, záškoláctví, poruchy příjmu potravy, závislosti a další.
3. Komunikace s dospívajícími - pravidla otevřené komunikace s dospívajícími, zásady jednání, navázání kontaktu, komunikační dovednosti, aktivní naslouchání.
4. Vedení rozhovoru s dospívajícím - příprava na rozhovor, prostředí, podmínky, diagnostický rozhovor, otázky - přímé, nepřímé, projektivní, empatické, naslouchání, koučovací otázky, ukázky otázek, motivace ke spolupráci.
5. Diskuse, řešení příkladů z praxe, odpovědi na dotazy.

Více informací a přihlášení na stránkách agentury EDUPOL ZDE