Webinář "Úvod do sebevražedného chování u dětí a mládeže"

Webinář "Úvod do sebevražedného chování u dětí a mládeže"

čtvrtek, 15. 2. 2024 at 8:30 - 16:00

-

Webináře

Velký vůz Sever - poradenské a vzdělávací centrum, z.ú. zve na webinář "Úvod do sebevražedného chování u dětí a mládeže", který je vhodný pro sociální pracovníky. Z kurzu můžou čerpat poznatky také pracovníci v sociálních službách, jelikož i oni můžou přijít do kontaktu s klientem se sebevražedným jednáním.

Anotace:
Kurz je zaměřený na základy práce s tímto fenoménem – rozpoznání presuicidálního syndromu, varovných signálů, suicidálních myšlenek, suicidálních tendencí. Kromě teoretických znalostí získají účastníci tolik potřebné praktické dovednosti – přehled vhodných a nevhodných intervencí při komunikaci se sebevražedným jedincem, schopnost vhodně uzavřít kontrakt o odkladu suicida, vhodné strategie pomáhající motivovat k využití následné odborné pomoci. Během kurzu se zaměříme také na vlastní postoje a předsudky, které k sebevraždě zaujímáme, a budeme s nimi pracovat tak, aby nebrzdily účinnou pomoc. Účastníci budou sdílet i své vlastní poznatky a zkušenosti z praxe. Na konci kurzu se budeme věnovat psychohygieně, jako prevenci vyhoření při práci s takto náročnými tématy. Účastníci se naučí krátké relaxační techniky vycházející z biosyntézy a vypracují si přehlednou mapu zdrojů sebepodpory.

Více informací a přihlášení na stránkách Velký vůz Sever ZDE