Webinář "Komunikace v krizových situacích" - pro pedagogy

Webinář "Komunikace v krizových situacích" - pro pedagogy

čtvrtek, 15. 2. 2024 at 8:30 - 16:00

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Infra zve na webinář pro pedagogy "Komunikace v krizových situacích".

Anotace:
Vzdělávací program je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky, kteří se každodenně setkávají s krizovými situacemi, které vyžadují rychlé a neodkladné řešení.
1. část
Metody poznání krizových situací, vhodná komunikace s člověkem v krizové situaci, možnosti další pomoci a podpory lidem v krizi, konzultace a řízená diskuse k danému tématu
- Základní aspekty komunikace, formy a druhy komunikace, interpersonální komunikace
- Jak zdokonalit a prohloubit komunikaci ve sboru a ve třídě
- Základní všeobecné komunikační chyby, bariéry v komunikaci, základy verbální a neverbální komunikace
2. část
Jak porozumět svým emocím v procesu komunikace
- Komunikace s rodiči, zásady a metody komunikace s rodičem agresivním, pasivním, využívání potenciálu rodičů pro výchovně-vzdělávací procesy žáka
- Komunikace s orgány a organizacemi činnými v péči o dítě
- Komunikace v krizové situaci s Policií ČR a zdravotníky
3. část
Možnosti další pomoci a podpory lidem v krizi
- Jak prezentovat sebe na veřejnosti
- Jak efektivně komunikovat a jak uspět v komunikačním prostoru školy
- Modelové situace

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Infra ZDE