Webinář "Trauma u dětí (kategorie, projevy, následky)" - pro pedagogy

Webinář "Trauma u dětí (kategorie, projevy, následky)" - pro pedagogy

úterý, 13. 2. 2024 at 8:00 - 15:30

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na webinář pro pedagogy a vychovatele "Trauma u dětí (kategorie, projevy, následky)".

Anotace:
Program je veden teoreticky, doplněn konkrétními případy z praxe lektorky i příklady uvedené v odborné literatuře. Cílem program je poskytnout účastníkům ucelený teoretický přehled k dané problematice, poskytnout základní informace z oblasti dětské psychologie i psychiatrie se zaměřením na závěry a poznatky z výzkumů posledních několika let provedených u traumatizovaných dětí. Dát základní povědomí a aktuální náhled na problematiku dětského traumatu tak, aby všichni ti, kteří jakýmkoli profesním způsobem přicházejí do styku s dětmi, začali na dítě nahlížet z různých úhlů pohledu a ne jen jako na dítě s „problémovým chováním“. Seznamuje účastníky s obecnými principy přístupu v péči o traumatizované děti. Druhotným cílem programu je, i na základě uvedených kazuistik, vyvolat diskusi k problematice, zamyšlení se a uvedení vlastních možných příkladů z praxe účastníků programu.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE