Webinář "Rizikové chování pro asistenty pedagoga"

Webinář "Rizikové chování pro asistenty pedagoga"

Pondělí, 12. 2. 2024 at 8:00 - 15:30

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na webinář "Rizikové chování pro asistenty pedagoga", který využijí nejen AP, ale i pedagogové, vychovatelé, metodici prevence a vedení škol.

Anotace:
Účastníci budou seznámeni s vybranými projevy rizikového chování nejen ve školním prostředí. Důraz bude kladen na praktické využití získaných informací.
- Patologické závislosti (charakteristika závislosti, typy závislosti, závislostní chování, příčiny vzniku závislosti, charakteristika fází vzniku závislosti, důsledky závislostí)
- vandalismus (druhy vandalismu, příčiny vandalismu nejen ve školním prostředí)
- sexuálně rizikové chování (konkrétní oblasti rizika, poruchy sexuální preference)
- rizikové chování v dopravě (riziko dle věku, konkrétní projevy)
- xenofobie, rasismus, nacionalismus, antiseminismus, extremismus, homofobie (vhodné a nevhodné přístupy)
- poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie)
- role školy v prevenci (školní metodik prevence).

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE