Seminář "Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem"

Seminář "Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem"

Pondělí, 18. 12. 2023 at 9:00 - 16:30

Školicí středisko Marianeum, Máchova 7, Praha 2

Semináře, přednášky, workshopy

Velký vůz Sever - poradenské a vzdělávací centrum, z.ú. zve na seminář "Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem", který je určen pro pracovníky v sociální oblasti, kteří pracují s dětmi a dále pro pedagogické pracovníky - pedagogičtí pracovníci školských zařízení ústavní a ochranné výchovy, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci škol, školní psychologové/speciální pedagogové, metodici prevence, pedagogičtí pracovníci pedagogicko-psychologických poraden.

Anotace:
Komunikační sada Focus Box je souborem metod usnadňujících komunikaci s dítětem v rámci individuálního rozhovoru. Zaměřuje se na základní oblasti života dítěte – rodinu a vztahy v rodině, školu, sebepojetí a emoce dítěte. Pomáhá rozhovor s dítětem uchopit kreativně, hravě, s větší vizualizací otázek a témat. Rozhovor tak činí pro dítě více srozumitelný, jednoduchý. Informace jsou snáze vyjádřitelné a rozhovor je více motivující ke spolupráci.

Více informací a přihlášení na stránkách Velký vůz Sever ZDE