Seminář "Rizika v kyberprostoru"

Seminář "Rizika v kyberprostoru"

Pátek, 15. 12. 2023 at 9:00 - 14:10

VCVS ČR o.p.s., Vítkova 10/241, Praha 8

Semináře, přednášky, workshopy

VCVS ČR zve na seminář "Rizika v kyberprostoru - všeobecné znalosti, aktuální informace, vědomosti, prevence se zaměřením na sociální oblast".

Anotace:
Program je zaměřen na přehled základních rizik, která hrozí především dětem a mladistvým v kyberprostoru. Má pomoci pracovníkům sociálních služeb jednak znát tato rizika, která hrozí dětem, mladistvým a rodinám jako celku a zároveň umět rozeznávat signály rizikového chování a umět s klienty řešit toto rizikové chování.

Program:
1. Úvod
- Představení, sdílení očekávání účastníků kurzu, seznámení s obsahem kurzu.
2. Kybergrooming
- Principy kybergroomingu, kazuistika, pomoc obětem kybergroomingu, prevence.
3. Sexting
- Principy sextingu, kazuistika, právní rámec rizikového chování v kyberprostoru se sexuální tématikou prevence.
4. Kyberšikana
- Znaky šikany, specifické znaky kyberšikany, zbraně kyberšikany, kazuistika, pomoc obětem kyberšikany, práce s pachatelem kyberšikany, právní rámec, prevence.
5. Sociální sítě
- Přehled sociálních sítí a jejich specifik, rizikové chování dětí a mládeže na sociálních sítích, kazuistika, pravidla bezpečného užívání sociálních sítí, práce s klienty využívajícími sociální sítě nevhodným způsobem, prevence.
6. Problémové používání mobilních telefonů
- Rizika při používání mobilních telefonů, problematika netolismu, kazuistika, prevence.
7. Práce s klienty
- Práce s klienty ohroženými rizikovým chováním v kyberprostoru, práce s rodinou, prevence.

Více informací a přihlášení na stránkách VCVS ČR ZDE