Webinář "Ochrana dětí na internetu"

Webinář "Ochrana dětí na internetu"

Pátek, 15. 12. 2023 at 9:00 - 14:00

-

Webináře

Institut Bernarda Bolzana v.o.s. zve na webinář "Ochrana dětí na internetu".

Anotace:
Hlavním cílem semináře je kvalifikovaně seznámit absolventy s fenoménem dnešní doby – kyberkriminalitou jako s nejnovější formou rizikového chování klientů se zaměřením na hrozby, které představuje pro děti. Seminář objasňuje, co všechno kyberkriminalita je, a to včetně právních aspektů a doporučených postupů při řešení problémů s důrazem na jejich předcházení využitím dostupných prostředků a preventivních opatření.
Absolventi se zorientují v problematice kyberkriminality natolik, že dokáží rozeznat jednotlivé formy (kyberšikana, kyberstalking, webcam trolling atd.), uvědomí si právní aspekty a dopady těchto forem rizikového chování a budou vědět, na koho se obrátit v případě problému (helpdesky, on-line projekty).

Více informací a přihlášení na stránkách Institutu Bernarda Bolzana ZDE