Seminář "Využití motivace při vzdělávání"

Seminář "Využití motivace při vzdělávání"

čtvrtek, 14. 12. 2023 at 9:00 - 16:00

Speciálně pedagogické centrum, Českolipská 26, Praha 9

Semináře, přednášky, workshopy

Středisko vzdělávání NAUTIS zve na seminář "Využití motivace při vzdělávání", který je určen nejen pro učitele a rodiče, ale také pro vychovatele, logopedy, poradenské pracovníky ve školství, asistenty pedagoga a v neposlední řadě také pro vedoucí pracovníky škol, pokud jsou pedagogickými pracovníky.

Anotace:
Důraz je kladen na pochopení problémů, které jsou důsledkem deficitů v oblasti motivace a které výrazně snižují u dětí a žáků schopnost podřídit se kladeným požadavkům zejména u činností, o které nejeví zájem. Cílem kurzu je seznámit a vést účastníky k přiměřenému hodnocení vývojové úrovně žáka a aplikovat jeho výsledky do tvorby motivačního systému v praxi, osvojit si funkce a formy motivačních pobídek a způsoby odměňování. Kurz má teoretickou i praktickou část.

Více informací a přihlášení na stránkách NAUTIS ZDE