Seminář "Problémové situace ve výuce"

Seminář "Problémové situace ve výuce"

Pondělí, 27. 2. 2023 at 8:30 - 14:00

ZŠ Libčická, Libčická 658/10, Praha 8

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost AUDENDO, z.s. zve na seminář "Problémové situace ve výuce".

Anotace:
Seminář poskytuje základní oporu pro pedagogy metodickým a kazuistickým rozborem problémových situací ve škole. Využitím aktuálních informací z oblasti aplikované školní psychologie se pedagogové budou učit s pomocí pedagoga, jak v zátěžových situacích reagovat. Součástí semináře je i vhled do krizové intervence, do možností sebepodpory (debrífingy, supervize, apod.). Seminář hojně využívá skutečné situace ze školy, nebo modelové situace z praxe. Pozornost je věnována i prevenci syndromu vyhoření.
Hlavní cíl semináře je aplikovat nejnovější poznatky a trendy z oblasti školní psychologie v našich školách a školských zařízení. Frekventanti získají dobrou zkušenost se zvládáním problémových situací, aktivnímu vyhledávání pomoci u dalších institucí. Na příkladech skutečných situací se bude posilovat erudice pedagogů. Efekt se projeví nejen v rámci školního vzdělávacího programu, ale především v rámci primární prevence sociálně patologických jevů.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti AUDENDO ZDE