Kurz pro učitele mateřské školy v primární prevenci rizikového chování

Kurz pro učitele mateřské školy v primární prevenci rizikového chování

úterý, 21. 2. 2023

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost PROSPE zve na čtyřdenní  "Kurz pro učitele mateřské školy v primární prevenci rizikového chování".

Kurz v rozsahu 32 hodin bude rozdělen do 4 dnů, a to 21. 02. 2023, 22. 02. 2023 a 21. 03. 2023, 22. 03. 2023. (Přihlášení do 31. 01. 2023).

Anotace:
Cílem kurzu je naučení se nových způsobů práce, technik práce s kolektivem jako podporu primární prevence rizikového chování. Dále je cílem zvýšení kompetence a dovednosti učitelů v tématech v oblasti primární prevence rizikového chování pro práci s třídním kolektivem.

Účastníci kurzu si zažijí techniky práce zážitkové pedagogiky, absolvují nácvik řešení aktuálních témat, které se ve třídě objeví.

Po ukončení kurzu bude učitel schopen sestavit program vhodný pro danou věkovou skupinu na dané téma, předstoupit před třídu a odvést program, přičemž bude připraven na nejčastější krizové situace. Učitel bude také znát základní právní předpisy, především ohlašovací povinnost a metodické pokyny MŠMT k řešení krizových situací spojených s výskytem rizikového chování ve třídě.

Více informací a přihlášení na stránkách PROSPE ZDE