Webinář "Syndrom vyhoření v pedagogické profesi"

Webinář "Syndrom vyhoření v pedagogické profesi"

Pátek, 10. 2. 2023

-

Webináře

NPI ČR zve na webinář "Syndrom vyhoření v pedagogické profesi".

Webinář v rozsahu 8 hodin bude rozdělen do dvou dnů, a to 10. 02. 2023 a 17. 02. 2023, vždy od 13:00 do 17:00 hod.

Anotace:
Cílem vzdělávacího programu je základní seznámení účastníků s termíny stres, syndrom vyhoření, stres v učitelství (přičemž budou akcentovány jednotlivé vzdělávací stupně MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ; SVČ ), copingové strategie ve školství a jejich funkčnost v prevenci syndromu vyhoření. Seminář kombinuje teoretické vstupy se zážitkovými aktivitami, které umožňují téma prakticky reflektovat. Na konci semináře jsou frekventanti schopni lépe porozumět klíčovým termínům, reflektovat je ve vlastní pedagogické praxi a postupovat preventivně v rámci vlastní psychohygieny tak, aby se minimalizoval rozvoj syndromu vyhoření. Webinář je rozdělen na čtyři vzdělávací bloky po 90 minutách (jeden blok = dvě vyučovací hodiny).

Více informací a přihlášení na stránkách NPI ČR ZDE