Seminář "Sebepoškozování jako levná droga v současné společnosti"

Seminář "Sebepoškozování jako levná droga v současné společnosti"

čtvrtek, 9. 2. 2023 at 8:30 - 13:30

Regionální kancelář EDUPOL, Vítkova 244/8, Praha 8

Semináře, přednášky, workshopy

Vzdělávací agentura EDUPOL zve na seminář na téma "Sebepoškozování jako levná droga v současné společnosti".

Anotace:
1. Úvod do problému sebepoškozování - vymezení pojmu, dělení a specifika sebepoškozování, dopady, prevalence, historie, filozofické náhledy.
2. Psychologické aspekty sebepoškozování - příčiny a vznik, terapeutické přístupy, vznik napětí a jeho uvolňování, důvody pro opakování sebepoškozování. Zaběhnuté vzorce chování, prostupování změn chování ovlivňující jedince i jeho okolí a častá recidiva.
3. Charakteristika jednotlivých druhů sebepoškozování - různé druhy sebepoškozování a jejich daná specifika, celosvětové studie týkající se jednotlivých druhů spojené s kazuistikami daných skupin. Způsoby odvedení pozornosti a technik na změnu daného nežádoucího chování.
4. Práce se sebepoškozujícím se - Možnosti prevence a léčby. Motivace a fáze kola změny. Systém péče. Kontaktní centra na pomoc se sebepoškozováním.
5. Diskuse, řešení případů z praxe a odpovědi na dotazy.

Více informací a přihlášení na stránkách EDUPOL ZDE