Přednáška "Vrozené a naučené v chování" - MUDr. Cyril Höschl

Přednáška "Vrozené a naučené v chování" - MUDr. Cyril Höschl

Pátek, 3. 2. 2023 at 13:00 - 15:00

Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1

Semináře, přednášky, workshopy

Katedra preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Asociace předškolní výchovy a pražská pobočka České pedagogické společnosti Vás zvou na tradiční odborné setkání s osobností, které se koná v pátek 3. února 2023 od 13:00 hod v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.
Po hodinové přednášce bude cca 60 minut prostor pro dotazy a diskusi.

Letošní osobností je prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych, který přednese příspěvek na téma Vrozené a naučené v chování. V něm objasní, jaký je podíl genů a prostředí na chování a prožívání. V přednášce bude přiblížen nejnovější výzkum toho, co je v našem chování vrozené a co je naučené (nature and nurture), a jaký prostor zbývá pro modifikace během vývoje jedince. Jako příklad ukazatele neuroticismu coby vrozené vlohy k nízké odolnosti vůči stresu bude zmíněna schopnost číst výrazy tváří jiných lidí.
Jsou zváni všichni zájemci z řad pracovníků fakulty a univerzity, studenti všech programů, spolupracující učitelky a učitelé i další zájemci o dané téma.

Více informací na stránkách Pedagogické fakulty UK ZDE