Webinář "Možnosti pedagoga při budování pozitivní atmosféry v třídním kolektivu, případně v prevenci a řešení konfliktů mezi žáky"

Webinář "Možnosti pedagoga při budování pozitivní atmosféry v třídním kolektivu, případně v prevenci a řešení konfliktů mezi žáky"

úterý, 13. 12. 2022 at 8:00 - 15:30

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na webinář "Možnosti pedagoga při budování pozitivní atmosféry v třídním kolektivu, případně v prevenci a řešení konfliktů mezi žáky".

Obsah:
‒ Úvod do sociálně-psychologických principů koheze třídního kolektivu
‒ Motivace k souladu a soudržnosti třídního kolektivu
‒ Teorie kultury a klimatu třídního kolektivu.
‒ Význam třídního učitele v budování pozitivních vztahů v třídním kolektivu.
‒ Význam autority pedagoga v psychosociálním vývoji žáka
‒ Utváření a budování vztahu mezi pedagogem a žákem, učitelem a třídním kolektivem.
‒ Faktory, které mohou vztah mezi pedagogem a žákem pokazit nebo posílit.
‒ Možnosti pedagoga při řešení sporů mezi žáky.
‒ Shrnutí efektivních komunikačních technik k práci se zpětnou vazbou mezi žáky.
‒ Citlivé a konstruktivní sdělování kritiky a nesouhlasu, formulace a přijetí ocenění.
‒ Možnosti prevence vzniku konfliktů v třídním kolektivu.
‒ Metody pedagogicko-psychologické práce učitele se třídou.
‒ Pedagogicko-psychologické techniky a postupy adaptace nového žáka do kolektivu, navázání vztahu učitele s novou třídou apod.
‒ Teoretická i praktická doporučení k vedení třídnických hodin

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE