Webinář "Výuka žáků s ADHD, ADD"

Webinář "Výuka žáků s ADHD, ADD"

Pondělí, 12. 12. 2022 at 8:00 - 15:30

-

Webináře

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na webinář "Výuka žáků s ADHD, ADD".

Anotace:
Kurz je určen pedagogům na běžných školách, kteří mají ve třídách žáky se specifickými vývojovými poruchami a poruchami učení. Během semináře se zaměříme jak na teoretické vysvětlení základních pojmů týkajících se ADHD a ADD, tak i na praktické metody, které v praxi fungují.
Po absolvování semináře budou účastníci při výuce schopni rozpoznat symptomy jednotlivých poruch, budou vědět, kam se obrátit pro učení přesné diagnostiky a budou rozumět doporučením, jež jsou obsaženy v IVP konkrétních žáků. Zároveň si odnesou několik základních pracovních principů, které se u žáků s ADHD / ADD ukázaly jako efektivní.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE