Seminář "Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v běžné základní a střední škole"

Seminář "Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v běžné základní a střední škole"

Pátek, 9. 12. 2022 at 9:00 - 16:00

Speciálně pedagogické centrum, Českolipská 26, Praha 9

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost NAUTIS zve na seminář "Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v běžné základní a střední škole", jehož cílovou skupinou jsou vedoucí pedagogičtí pracovníci škol (zástupci ředitelů, výchovní poradci, pedagogičtí pracovníci pověření prevencí šikany), pedagogové a asistenti pedagoga z běžných základních škol a středních škol, kteří pracují se žáky s PAS nebo ve třídách speciálně zřízených pro žáky s PAS na běžných základních školách.

Anotace:
Účastníci kurzu budou připraveni na skutečnost, že odlišné chování žáka s PAS může ovlivňovat klima třídy, dozvědí se, jakým způsobem s třídním kolektivem pracovat a jak příznivě klima třídy ovlivňovat.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti NAUTIS ZDE