Seminář "Kočičí zahrada"

Seminář "Kočičí zahrada"

čtvrtek, 6. 10. 2022

Vzdělávací místnost Magdaléna, o.p.s., Bubenská 1542/6, Praha 7

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost Magdaléna, o.p.s. zve na dvoudenní seminář "Kočičí zahrada".

Seminář v rozsahu 14 hodin proběhne ve dvou dnech, a to 06. 10. 2022 (od 09:00 do 17:00 hod.) a 08. 11. 2022 (od 09:00 do 15:00 hod.).

Cílem je:
* připravit na samostatnou realizaci preventivního programu s žáky 1. -3. ročníku ZŠ (již v tomto školním roce)
* seznámit účastníky kurzu s programem Kočičí zahrada a jeho metodikou
* poskytnout metodickou podporu i během školního roku, kdy je program realizován
* předání metodiky k samostatnému vedení programu

Co je program Kočičí zahrada:
* Program Kočičí zahrada byl inspirován řeckou verzí (O KHПOΣ ME TIΣ 11 ГATEΣ, vydavatelství SHYMA A CHROMA, KE.TH.E.A, 1994), kterou autoři přepracovali s ohledem na podmínky naší školské prevence
* Cílem je rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování
* Publikace je složena ze tří částí, a to z úvodu, metodiky pro učitele a dvanácti na sebe navazujících lekcí. Každá lekce má dvě části. První tvoří samotný příběh, druhou pak metodika pro pedagogy, jak mají s konkrétním tématem pracovat. Jednotlivé příběhy na sebe navazují.
* Pro snadnější orientaci a práci s textem byla použita jednotná struktura zpracování

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Magdaléna, o.p.s ZDE