Seminář "Extremistické a xenofobní chování žáků a mládeže"

Seminář "Extremistické a xenofobní chování žáků a mládeže"

Středa, 5. 10. 2022 at 9:00 - 15:30

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na seminář "Extremistické a xenofobní chování žáků a mládeže".

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Anotace:
Seminář je zaměřen na poznání a vyhledávání dětí s extremistickými názory a na následnou práci s nimi. Důraz je kladen také na preventivní techniky. Seminář je rozdělen do několika částí. V teoretické části se lektor zabývá příčinami vzniku, symptomy a následnou intervencí extremistického, rasistického a xenofobního chování. V druhé části semináře jsou pedagogové proškoleni v metodách a technikách prevence potřebných k práci s jedincem a skupinou ohroženou vznikem sociálně patologického chování se znaky extremismu.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE