Seminář "Základy etopedie a její využití v sociální práci"

Seminář "Základy etopedie a její využití v sociální práci"

Středa, 5. 10. 2022

Institut expertních služeb, Hilleho 5, Brno

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost Podané ruce Brno zve na dvoudenní seminář "Základy etopedie a její využití v sociální práci".

Seminář v rozsahu 16 hodin se uskuteční v Brně ve dnech 05. 10. 2022 a 06. 10. 2022.

Anotace:
Kurz zaměřený na získání dovedností a možností zvládání obtížných situací souvisejících s výchovou a poruchami chování u dětí a mladistvých.

(Kurz je akreditován rovněž MŠMT pod názvem Etopedie – poruchy osobnosti)

Cílem vzdělávacího programu je získat základní přehled o etopedii a jejím postavení v systému věd. Účastníci se seznámí s klasifikací a příčinami vzniku poruch chování u dětí a mladistvých, s obsahem, náplní a využitím etopedické diagnostiky, systémem péče o děti s poruchami chování. Druhá část kurzu bude věnována praktickým výchovným doporučením, zvládáním agrese a možnostem využití vhodných intervencí prostřednictvím ukázkových edukačních lekcí využitelných v sociální práci. Účastníkům budou předány základy poradenské práce s klientem s poruchou chování a možnosti jeho/její resocializace.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Podané ruce ZDE