Seminář "Všímavost – o přístupu mindfulness v životě pedagoga"

Seminář "Všímavost – o přístupu mindfulness v životě pedagoga"

Středa, 5. 10. 2022 at 9:00 - 15:30

Praha

Semináře, přednášky, workshopy

Společnost pro vzdělávání Zřetel zve na seminář "Všímavost – o přístupu mindfulness v životě pedagoga".

Seminář se uskuteční v Praze, konkrétní místo konání bude upřesněno.

Anotace:
Účastník kurzu dokáže redukovat svůj stres a napětí. Naučí se techniky, které povedou k jeho celkovému zklidnění a k posílení jeho pozornosti. Rozliší myšlenkové modely, které jsou zdrojem stresu a napětí. Vyzkouší si otevřený nehodnotící postoj a posílí svou psychickou odolnost a spokojenost. Dokáže vnést principy mindfulness do vztahu s žáky – kultivuje svou otevřenost, laskavost a přístupnost a podpoří tyto aspekty i u nich. Zvýší svou vyrovnanost a posílí své charisma.

Obsah:
- O všímavosti - pozornost a všímavost k přítomnosti jako podpora stability, klidu a nehodnotícího přístupu. Definice pojmů a jejich vysvětlení na praktických ukázkách. Problémy s pozorností u dětí i dospělých. Vývoj všímavosti, vědecké poznatky a přínos pro učitele i žáky.
- Blokování všímavosti – udržování mysli v minulosti a budoucnosti – zdroj stresu, obav a úzkostí. Myšlenkové pasti - předsudky, černobílé vidění, tunelové myšlení, utvrzování se, skupinová konformita - příklady z pedagogické praxe.
- Techniky všímavosti pro učitele – práce s dechem, všímavost k pocitům a myšlenkám, vnitřní pozorovatel, otevřený a nehodnotící laskavý postoj, nácvik všímavosti pomocí jídla (čokoládová a hrozinková meditace). Zažívání flow. Všímavé naslouchání.
- Metody všímavosti a pozornosti pro práci s napětím, vztekem, kritikou a pro podporu sebeúcty a sebevědomí.
- Aktivity a tipy pro zesílení pozornosti a všímavosti u žáků – vnímání těla, pocitů, myšlenek.

Více informací a přihlášení na stránkách společnosti Zřetel ZDE